SSI Schäfer s.r.o.

Název zakázky: Zajištění vysoké dostupnosti IT služeb v SSI Schäfer
Název zadavatele: SSI Schäfer s.r.o.
Sídlo: Tovární 325, 753 01 Hranice
IČ: 610 607 55

Předmětem této zakázky je konsolidace serverové infrastruktury a zajištění vysoké dostupnosti služeb IT:

  • 2x diskové pole HP EVA 4400 sHP Continuous Access
  • Servery HP DL380
  • VMware vSphere Advanced pro 8 CPU

V rámci projektu bylo řešeno nahrazení stávající zastaralé serverové infrastruktury s lokálními disky, bez možnosti centrální správy dat, a současně zajištění vysoké dostupnosti IT infrastruktury v provozu s nepřetržitým třísměnným provozem.

Jako řešení bylo zvoleno nasazení VMware Virtual Infrastructure Advanced na celkem 4 produkčních serverech, spojené s vybudováním záložní lokality pro Disaster Recovery. V primární lokalitě je umístěno diskové pole a 2 servery, v záložní lokalitě je umístěno druhé diskové pole, na které jsou synchronně replikována data, a dále jsou zde umístěny 2 servery (z celkových 4). Toto rozmístění umožňuje efektivně pokrýt různé scénáře výpadku některé z částí infrastruktury a přitom využívá HW zdrojů v obou lokalitách, které jsou na jedné LAN i SAN síti. (tj. záložní lokalita je současně i lokalitou produkční, nečeká bez užitku pouze na výpadek infrastruktury v lokalitě primární). V případě výpadku některého ze serverů zafunguje VMware High Availability (resp. VMware Fault Tolerance) a obnoví provoz virtuálních serverů na některém jiném serveru v primární nebo sekundární lokalitě. V případě výpadku primárního diskového pole nebo celé primární lokality, se servery v druhé lokalitě namapují na replikovanou oblast na sekundárním diskovém poli a umožňují provoz veškeré infrastruktury ze sekundární lokality.

Produkty firmy VMware jsou technologickou špičkou virtualizačních a konsolidačních řešení, proto byla zvolena tato virtualizační platforma. S ohledem na potřeby ochrany kritických serverů na jedné straně a na dosažení relativně nízké ceny na straně druhé byla zvolena edice Advanced, která obsahuje (kromě jiných) i VMware Fault Tolerance, která zajišťuje bezvýpadkové přesunutí provozu na jiný server v případě výpadku fyzického serveru pomocí technologie stínových kopií. Edice Advanced samozřejmě obsahuje i funkcionality VMware HA (vysoká dostupnost - restart virtuálního serveru na jiném fyzickém serveru v případě výpadku), vMotion (bezvýpadková „živá" migrace vituálních serverů mezi servery fyzickými) atd., které přináší možnosti bezvýpadkového provozu, zvýšený komfort obsluhy a flexibilitu serverové infrastruktury, a v důsledku tak snižují náklady na vlastnictví.

Z hlediska HW bylo toto řešení vybudováno na serverech HP DL 380, diskových polích HP EVA 4400 se synchronní replikací HP ContinuousAccess, SAN infrastruktuře HP (OEM Brocade).