Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Název zakázky: Konsolidace serverů v PMDP. a.s.
Název zadavatele: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, 303 23 Plzeň
IČ: 252 20 683

Předmětem veřejné zakázky je návrh řešení pro projekt konsolidace současné serverové infrastruktury s ohledem na snadnou rozšiřitelnost pro pokrytí očekávaných budoucích nároků na výkonnost celého systému, vlastní dodávka HW, SW a souvisejících služeb :

Po provedené analýze požadavků zákazníka na vysoce dostupné řešení s možností škálovatelnosti i do budoucna byl učiněn hardwarový návrh všech komponent systému, softwarového vybavení i výsledná implementace celého řešení.

Jako hlavní komponenty řešení byly zvoleny následující : 

  • Virtualizace od firmy VMware v Enterprise verzích. Tato nabízí funkcionality jako VMotion, VCB, HA (vysoká dostupnost), DRS (pokročilé sdílení zdrojů) nebo Storage vMotion a je technologickou špičkou a leaderem trhu.
  • HP Blade c7000 Enclosure chassis osazené servery HP ProLiant BL460c
  • Sdílené úložiště HP EVA 4000 jakožto efektivní datové úložiště, které vyhoví kapacitním i výkonnostním požadavkům zákazníka
  • Zapracování řešení do stávající zálohovací infrastruktury (CA BrightStor ARCServe, HP Storage Works MSL 2024)
  • Doplnění zálohování o řešení na bázi VMware Consolidated Backup
  • Implementace managementu a hardwarového monitoringu celého řešení na bázi produktu HP Systems Insight Manager
  • Virtualizace požadovaných fyzických serverů
  • Celé řešení bylo koncipováno jako plně redundantní.

Po dokončení projektu byla stávající heterogenní infrastruktura konsolidována do jednoho racku s centrálním managementem a monitoringem.