Fakultní nemocnice Brno

Název veřejné zakázky: Traumatologické centrum FN Brno

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno

Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČ: 652 697 05

Předmětem této zakázky je realizace budování nemocničního informačního systému v níže uvedené specifikaci:

  • Změna licencování stávající databáze
  • Provozní platforma pro bezpečný provoz NIS,
  • HW pro centrální poskytování aplikací (pro cca 1200 uživatelů),
  • Licence SW pro centrální poskytování aplikací (pro cca 1200 uživatelů),
  • Servery pro PACS nástroj pro přístup do snímků CT na urgentním příjmu,
  • Servery pro Lotus Notes (LN).

V rámci projektu bylo řešeno licencování SW technologií na platformě IBM multilicenčním programem IBM Passport Advantage. Byla provedena analýza a dodán model pro plné pokrytí stávajících požadavků za využití modelu neomezeného počtu uživatelů a modelu využití PVU.

Pro zajištění provozní platformy pro bezpečný provoz NIS bylo nutné zajistit konsolidaci a vysokou dostupnost všech databázových i aplikačních serverů. Požadované funkčnosti šlo dosáhnout zdvojením HW a použitím technologie Informix HDR, která je standardní součástí databázového serveru. Kladem tohoto návrhu je fakt, že všechny komponenty (HW server, disky, databázový server) jsou zdvojené, a toto řešení je nezávislé na vzdálenosti mezi databázovými servery a diskovými poli.

Z pohledu HW a z povahy aplikací tvořících kontext řešení a plánů na jejich další rozvoj eventuelně útlum bylo zvoleno jako optimální řešení tzv. blade-infrastruktura poskytující následující funkce, virtualizace HW zdrojů (adaptéry, disky), virtualizace OS (Linux, Windows), rozšiřitelnost vertikální (přidávání dalších „žiletek" do společného stojanu) a rozšiřitelnost horizontální (přidávání dalších blade-stojanů).

Dalším cílem bylo vybudování infrastruktury pro centrální poskytování aplikací, což zahrnuje servery pro infrastrukturu, pro koncové stanice s jednotnou správou aplikací a s vysokou spolehlivostí, včetně všech provozních licencí až do cca 2000 uživatelů. Centrální správa je prováděna prostřednictvím nástrojů pro správu jednotlivých výrobců - Microsoft Management Console, Citrix Management Console, VMware Virtual Infrastructure Client.

Celý výpočetní systém byl navržen s ohledem na další možné rozšíření. Serverové (blade) šasi IBM BladeCenter H s redundantním midplane a plně redundantním připojení blade serverů. Všechny serverové součásti jsou zdvojeny a připojeny nezávisle. Totéž platí o ostatních součástech serverového šasi. Hustota osazení je 14 serverů na 9U. Servery pro nezávislý PACS pro přístup do snímků CT na urgentním příjmu i pro aplikaci Lotus Notes byly realizovány jako integrovaná součást celé HW infrastruktury rovněž na platformě IBM Blade server HS21 XM.

Součástí celého projektu byla rovněž migrace aplikací a databáze Informix na novou hardwarovou platformu, integrace do systému zálohování a celého systému IT zákazníka.