Technologický seminář 2017

Seminář C SYSTEM

27. 04. 2017
Společnost C SYSTEM CZ jako každý rok pořádá v květnu t.r. technologický seminář v Seči. Program bude tradičně zaměřen na oblasti, které aktuálně zajímají IT specialisty ze všech oblastí našeho hospodářství, ale nejen je. Bude probrána problematika business inteligence, možnosti vývoje v klientských systémech či otázky možností moderního zálohování dat. Významná část semináře bude věnována neustále žhavějšímu tématu, a to zajištění bezpečnosti dat a jejich přenosu. Stále probíranější otázkou ve firmách i institucích je GDPR (General Data Protection Regulation), a proto i jedna z hlavních přednášek bude věnována právě tomuto nařízení EU.
Vysokou kvalitu semináře dokládá, že se na organizaci semináře podílí kromě hlavního pořadatele, společnosti C SYSTEM CZ, mnoho leaderů v oblasti IT technologií, jakými jsou např. DELL EMC, HPE, Lenovo, Canon, EPSON, ESET, Info21, HPE Aruba, OKI, Zebra a řada dalších.
Prednaska